Veřejná vyhláška - opakované veřejné projednávání upraveného návrhu Územního plánu Opavy

Návrh Územního plánu Opava je opakovaně veřejně projednáván dle § 53 odst. 2 stavebního zákona a doručuje veřejnou vyhláškou za použití § 52 odst. 1 téhož zákona. Je umožněno do něj nahlédnout ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky. Ve lhůtě do 7 dnů od opakovaného veřejného projednání může každý uplatnit u pořizovatele k návrhu písemné připomínky, osoby dotčené podle § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky. Při opakovaném veřejném projednání se námitky a připomínky uplatňují pouze k částem, které byly od veřejného projednání změněny. Námitka musí obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčeného námitkou.

Veřejné projednání se uskuteční

6. 9. 2017 od 16.00 hod.

v areálu Magistrátu města Opavy, ul. Krnovská 71D, Opava.

RSS

Odebírat RSS kategorie Oznámení Městské části Zlatníky
Odebírat RSS kategorie Oznámení Statutárního města Opavy
Odebírat RSS kategorie Zprávy