Chcete nový kotel? Můžete dostat dotaci a bezúročnou půjčku

Uvažujete o změně topení? Chcete vyměnit starý kotel na pevná paliva za nový ekologický? V průběhu jara bude vyhlášena krajem další vlna kotlíkových dotací. Ke každé schválené smlouvě o dotaci město Opava přidá 5000 korun plus nabídne možnost bezúročné půjčky. O ty mohou zažádat občané Opavy a jejich městských částí. Aby radnice mohla požádat o dotaci na půjčky, musí předem zjistit zájem obyvatel, a to prostřednictvím jednoduchého formuláře, který najdete zde. Opava pak připravila pro žadatele seminář o kotlíkových dotacích, který se uskuteční v pondělí 15. dubna od 16 hodin na Hlásce.

Ministerstvo životního prostředí spouští třetí a zároveň finální vlnu kotlíkových dotací, která významně přispěje ke zlepšení kvality ovzduší v Česku. Provoz starých kotlů na pevná paliva by totiž měl skončit v roce 2022. Opavští radní rozhodli, že ke každé žádosti z Opavy schválené moravskoslezským krajem půjde z rozpočtu města ještě dalších 5000 korun. „Domácnosti, které stále ještě topí v kotlích na tuhá paliva první a druhé emisní třídy, by neměly s výměnou otálet. Od září roku 2022 bude provoz těchto kotlů zcela zakázán, navíc výhodnější podmínky pro jejich výměnu už patrně nebudou. Chceme pomoci jak ovzduší v našem městě, tak i lidem, aby si mohli starý kotel vyměnit za nový, ekologický. Proto jim poskytneme ke schválené dotaci jak příspěvek města, tak i možnost výhodné půjčky,“ řekl náměstek opavského primátora Michal Jedlička. Žádosti o kotlíkové dotace bude možno podávat od 13. května od 10 hodin dopoledne.

Aby město mohlo pomoci občanům se zaplacením výměny kotle, nabídne jim v plné výši bezúročnou půjčku. Jakmile občané obdrží peníze od kraje, tuto část půjčky, která odpovídá výši poskytnuté dotace, vrátí městu zpět. Zbytek částky nutné k výměně kotle pak budou městu splácet po dobu až 10 let. „Důležitou podmínkou, abychom mohli požádat o dotaci ze Státního fondu životního prostředí, je dopředu zjistit zájem obyvatel o tyto půjčky, a to prostřednictvím jednoduchého webového formuláře. Ten bude umístěn na webu města do 31. srpna. Zájemci o půjčku zde uvedou své jméno, adresu i typ zařízení, o který by měli zájem,“ vysvětlila vedoucí odboru životního prostředí Marie Vavrečková.

Obecné podmínky i výše příspěvků poskytovaná krajem zůstávají stejné jako v předchozí vlně, jedinou zásadní novinkou je úplný odklon od uhelných kotlů. V této vlně nebude možné získat dotaci na kotel na uhlí, tedy ani na kotel kombinovaný, spalující uhlí a biomasu. I nadále budou podporovány kotle na biomasu s ruční i automatickou dodávkou paliva, tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle.

Pro občany budou k dispozici i speciální webové stránky s informacemi o kotlíkových dotacích (https://lokalni-topeniste.msk.cz), poradní kotlíková linka (595 622 355), e-mail pro dotazy (kotliky@msk.cz) a poradní místo (kotlíková kancelář na krajském úřadě).

 

Povinné výměny kotlů do roku 2022

V roce 2019 je stále více než 200 tisíc domů v ČR vytápěno starými kotli na dřevo a uhlí třídy 1. nebo třídy 2., popřípadě technologiemi bez jakéhokoliv výrobního štítku. Podle platného zákona o Ochraně ovzduší musí být tyto kotle odstaveny z provozu do 31. 8. 2022. Zbývají už pouze tři roky na provedení výměny starého zdroje za nový. Kdo tuto povinnost nesplní, čekají ho finanční sankce a postihy od státu.

Kdo všechno musí výměnu kotle řešit?

- Majitelé rodinných domů

- Majitelé bytů

- Obce

- Podnikatelé

Co přesně říká zákon o používání kotlů?

- Staré kotle třídy 1. nebo 2. je možno provozovat do 31. 8. 2022.

- Od 1. 9. 2022 se nesmí nikde v ČR používat kotle třídy 1., třídy 2. nebo kotle bez výrobního štítku

- Obce mají možnost zákon urychlit a mohou kotle třídy 1. a třídy 2. zakázat na svém území už nyní.

Co přesně říká zákon k možnostem nákupu nových kotlů?

- v roce 2019 lze kupovat pouze kotle třídy 4. nebo třídy 5.

- v roce 2020 už bude možno kupovat pouze kotle splňující tzv. Ekodesign

- prakticky všechny kotle na uhlí a dřevo s ručním přikládáním, které splňují Ekodesign, musí být instalovány včetně akumulační nádrže, jinak je jejich provoz nelegální

- zpřísnění prodeje se netýká jen kotlů, ale i krbů. Jednoduché krby bez regulace, keramiky a ventilátoru od roku 2020 z trhu zmizí

K čemu slouží tzv. „kontroly kotlů“

- stát si mapuje, kde jsou ještě v provozu kotle třídy 1. a třídy 2.

- každý majitel kotle na dřevo, pelety nebo uhlí musí od 1. 9. 2022 prokázat, že jeho kotel splňuje požadavky minimálně třídy 3.

- povinnost nechat si provést kontrolu je jednou za 3 roky

- od 1. 1. 2020 budou mít kontroloři povinnost informace o kontrolách kotlů ukládat do centrálního registru, ke kterému budou mít úřady přístup. Žádný úředník nemusí chodit k nikomu domů, aby si zkontroloval, jestli má majitel domu platnou kontrolu. Bude stačit podívat se do registru.

- kontroly kotlů mohou provádět pouze servisní firmy proškolené výrobcem. Cílem kontrol je mimo jiné odborné seřízení kotlů v provozu, tak aby produkovaly co nejmenší emise.

Jaké sankce zákon ukládá:

- kdo nedoloží doklad o provedené kontrole, může dostat pokutu až 20.000 Kč

- kdo bude používat kotel třídy 1. a 2. po roce 2022, může dostat pokutu až 50.000 Kč

- kdo spaluje zakázané palivo (například uhelné kaly), může dostat pokutu až 50.000 Kč

- všechny pokuty bude možno udělovat opakovaně

- pokuty vybírá a vymáhá celní úřad

Proč byly spuštěny tzv. „kotlíkové dotace“

- stát chce poskytnout finanční pomoc alespoň části osob, který musí v letech 2012 až 2022 vyměnit staré kotle za nové

- na dotace si dosáhne 100 tisíc z celkem 350 tisíc domácností, které musí vyměnit staré zdroje za nové

- ten, kdo nevyužije kotlíkové dotace, musí platit celou výměnu ze svých peněz.

Jakou technologií je možno nahradit starý nevyhovující kotel

Existuje velké množství možností jak vytápět dům s minimálními emisemi a za přiměřené peníze. Závisí na tom, jak velkou míru komfortu požadujete nebo kolik peněz jste ochotni za vytápění svého domu a ohřev TUV zaplatit. Před investicí do nového kotle je vhodné zvážit kromě vstupní investice také náklady na palivo a servis. Obecně se dá říci, že pevná paliva (uhlí a dřevo) umožňují velmi levný provoz. Hodí se proto více do větších domů, kde se rozdíl v použitém palivu pohybuje v desítkách tisíc ročně. Plynové kotle a tepelné čerpadla jsou zajímavější u novostaveb nebo domů po kompletní rekonstrukci. Spotřeba energií je v nich obecně nízká, proto nevadí vyšší náklady na jednotku tepla. Je to vyváženo větším komfortem na menšími nároky na prostor.

Vyplněním webového formuláře o anketním průzkumu ke kotlíkovým dotacím zpracováváme osobní údaje (Jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo a email). Veškeré informace k osobním údajům najdete v přiloženém souboru.

RSS

Odebírat RSS kategorie Zprávy